Doelstelling - header kittens in zwerfkattenopvang

Wat willen we bereiken?

Onze doelstelling is het voorkomen van verdere uitbreiding van het aantal zwerfkatten. Enerzijds door te zorgen dat huidige zwerfkatten geen nakomelingen kunnen krijgen en anderzijds door nieuwe instroom zo veel mogelijk te beperken.

Voorkomen van uitbreiding

Ons doel dient het welzijn voor de zwerfkatten en de volksgezondheid. Zwerfkatten kunnen zich snel uitbreiden. Een ongesteriliseerde poes kan door meerdere ongecastreerde katers bevrucht worden en krijgt twee à drie nestjes per jaar. De nakomelingen zijn na 6 maanden vruchtbaar en zullen op hun beurt weer voor nageslacht zorgen. Door zwerfkatten te neutraliseren zodat ze zich niet kunnen voortplanten en jonge zwerfkatjes een nieuw bestaan te geven als huiskat, voorkomen wij dat de groep zich verder uitbreidt.

kattenpiramide_NL

Voorlichting

Naast het uitvoeren van vangacties en het socialiseren van kittens geven wij voorlichting en begeleiding. Dat is belangrijk om het welzijn van zwerfkatten te verbeteren en tegelijk overlast in woonwijken en bij bedrijven te voorkomen.
Goede voorlichting is ook van belang om nieuwe instroom van zwerfkatten te voorkomen. Die instroom bestaat vrijwel altijd uit weggelopen of verdwaalde huiskatten. Als deze niet zijn ‘geholpen’, begint het verhaal weer van voor af aan. Nieuwe eigenaren van de door ons gesocialiseerde kittens krijgen uitgebreide informatie en worden gemotiveerd tijdig naar de dierenarts te gaan om het katje te laten steriliseren of castreren. Als dat te laat gebeurt, kunnen ze alsnog weglopen of verdwalen en de volgende generatie zwerfkatten vormen.

Kennis uitdragen

In 2014 is voor het eerst wetenschappelijk onderzoek gedaan naar zwerfkatten in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Wageningen in opdracht van StrayAFP, een organisatie die zich inzet voor zwerfdieren wereldwijd. De conclusie was duidelijk: TNR (Trap, Neuter, Return) is de meest effectieve en diervriendelijke methode om het aantal zwerfkatten beheersbaar te houden. Met deze wijze van werken hebben wij jarenlang ervaring. Door onze expertise te delen met andere organisaties die zich inzetten voor zwerfkatten, en door officiële instanties te informeren over het nut van ons werk, kunnen we ook wat betekenen voor de zwerfkatten buiten ons werkgebied.

Zo hebben we de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA*) geadviseerd over het diervriendelijk beheersbaar houden van de zwerfkattenpopulatie in het kader van de Volksgezondheid. Onze inbreng heeft de RDA kunnen overtuigen van het nut van de TNR-methode. De professionele werkwijze die wij hanteren is in hun rapport meegenomen als ‘best practice’ en geldt als voorbeeld voor de juiste aanpak. Het rapport ‘Vat op de zwerfkat’, met de zienswijze van RDA, is eind juni 2016 aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken.

* RDA is een adviescommissie voor de Overheid, bestaande uit deskundigen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid.