Donaties

U kunt donateur worden maar ook een eenmalige gift is welkom om ons werk voor de zwerfkatten voort te kunnen zetten. Wij zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Fiscaal voordelig schenken is dus mogelijk.

donateurschap Stichting Zwerfkatten Rijnmond

Donateurschap

Vanaf €20,− per jaar kunt u als donateur ons werk voor de zwerfkatten steunen. Aanmelding geschiedt door het invullen van een formulier. Onze donateurs worden twee keer per jaar op de hoogte gehouden middels het donateursblad Omzwervingen (voorheen Nieuwsbrief): 36 pagina’s vol nieuwtjes, informatieve artikelen, foto’s en leuke verhalen over bijzondere vangacties en andere belevenissen met de (ex)zwerfkatten.

vangacties eartip

Eenmalige gift

U kunt ons ook steunen door middel van een eenmalige gift. Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening IBAN: NL82 ABNA 0428 5575 97 onder vermelding van ‘Eenmalige gift’. Vermeld ook uw huisnummer en postcode, zodat wij weten van wie de gift afkomstig is.

Vacature Administratief Medewerker

Fiscaal voordelig schenken

Stichting Zwerfkatten Rijnmond is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dat betekent dat wij geen belasting hoeven af te dragen over een schenking, (periodieke) gift, legaat of een erfenis. Voor u is een donatie aan de stichting in veel gevallen geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.
Wilt u een grotere schenking doen, dan wijzen we u graag op de voordelen van een zogeheten Periodieke Gift. U schenkt Stichting Zwerfkatten Rijnmond daarbij vijf jaar lang een vast bedrag. Een Periodieke Gift mag u volledig van uw belastbare inkomen aftrekken. Het voordeel voor ons zit in uw structurele bijdrage voor vijf jaar. Een Periodieke Gift moet vastgelegd worden. Dat kan via een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden. Bent u geïnteresseerd en heeft u nog vragen? Neem contact op per e-mail: info@zwerfkattenrijnmond.nl of telefoon: 010 – 522 15 28.

Wilt u meteen aan de slag? Print het formulier voor de schriftelijke overeenkomst. Nadat de voor u bestemde delen zijn ingevuld en ondertekend, stuurt u het volledige formulier per post naar: Stichting Zwerfkatten Rijnmond, postbus 4184, 3006 AD Rotterdam (dus niet naar de Belastingdienst!). Dan handelen wij het vervolgens af en sturen het voor u bestemde exemplaar ondertekend terug. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om.