vacature

Vacature

Algemeen bestuurslid gezocht

Stichting Zwerfkatten Rijnmond is op zoek naar een algemeen bestuurslid. Voor deze functie is affiniteit met dierenwelzijn en het onderschrijven van onze doelstellingen en werkwijze essentieel. Bestuurservaring of managementervaring is gewenst.
Als algemeen bestuurslid heeft u zitting in het bestuur zonder vastgestelde bestuursfunctie. We zoeken een veelzijdige persoonlijkheid die belangen op korte en lange termijn tegen elkaar kan afwegen, communicatief vaardig is, een luisterend oor biedt en goed kan samenwerken. Desgewenst kan een specialisme op zich genomen worden.

Functieomschrijving

  • Meebepalen en vaststellen van het door de directie voorgestelde beleid
  • Actief deelnemen aan het bestuur en zich waar mogelijk ontplooien op het gebied van bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn

Wat bieden wij?

Een bestuurdersrol in een organisatie die zich met grote inzet sterk maakt voor het welzijn van de zwerfkatten in de regio. In de bijna 20 jaar van haar bestaan heeft de stichting met haar professionele aanpak veel erkenning opgebouwd in de samenleving en staat goed bekend bij landelijke organisaties en gemeentelijke overheden. Het is een uitdaging om deze erkenning om te zetten in verkrijging van voldoende middelen om het mooie werk voor de zwerfkatten ook op langere termijn voort te zetten.
Deelnemen aan het bestuur is een vrijwilligersfunctie. Reiskosten kunnen worden vergoed.

Over het bestuur

Het bestuur komt minimaal eens per drie maanden bij elkaar. Het beleidsplan en de begroting maken onderdeel uit van de agenda. Het bestuur functioneert op afstand en biedt ondersteuning waar nodig, de directie is samen met de medewerkers verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Momenteel bestaat het bestuur uit vier leden en met deze uitbreiding willen we op het optimale aantal van vijf bestuursleden komen.

Geïnteresseerd of wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar info@zwerfkattenrijnmond.nl

Favicon

Stichting Zwerfkatten Rijnmond zet zich in voor de zwerfkatten en houdt de populatie beheersbaar in het belang van het dierenwelzijn en de volksgezondheid. Er zijn circa 80 vrijwilligers en 5 parttime medewerkers die zich hiervoor inzetten. In samenwerking met de melders (bewoners en bedrijven) worden de zwerfkatten gevangen en in de opvang nagekeken, geneutraliseerd, ontwormd en ontvlooid, ingeënt en na enkele dagen herstel teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving. Kittens worden gesocialiseerd en net als tamme katten waarvan de eigenaar niet te achterhalen is, geplaatst als huiskat. De stichting is een zelfstandige organisatie en financiële middelen worden verkregen door bijdragen van donateurs, fondsen, sponsors en door diverse andere inkomsten. Meer over de werkwijze van de stichting bij Over Ons >