vacature

Vacature

Bestuurslid gezocht (v/m)

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter, is Stichting Zwerfkatten Rijnmond op zoek naar een bestuurslid dat zich bij een stichting als de onze op haar/zijn plaats voelt.
Wij zoeken een veelzijdige persoonlijkheid die belangen op korte en lange termijn tegen elkaar kan afwegen, communicatief vaardig is, een luisterend oor biedt en goed kan samenwerken. Voor deze functie zijn affiniteit met dierenwelzijn en het onderschrijven van onze doelstellingen en werkwijze essentieel. Bestuurservaring en/of managementervaring is gewenst.

Over het bestuur

Directeur Ineke Jochims is de grondlegger van de stichting, zij vervult al meer dan 17 jaar een centrale rol binnen de stichting. Dit geldt ook voor het opstellen van beleid op de lange en korte termijn. Het bestuur stelt uiteindelijk in overleg met de directeur/oprichter het beleid vast en heeft een controlerende functie. Dat geldt inhoudelijk en financieel.
Het bestuur, dat juridisch gezien eindverantwoordelijk is en blijft, heeft gezien de bijzondere positie van de directeur/oprichter vooral een adviserende en raadgevende functie. Het bestuur biedt ondersteuning waar nodig en functioneert op afstand. Het netwerk van de bestuursleden kan de stichting tot steun zijn. Het beleidsplan en de begroting behoren tot de belangrijkste onderwerpen op de agenda. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden en komt minimaal vier maal per jaar bij elkaar. De directeur is samen met de medewerkers verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken.

Stichting Zwerfkatten Rijnmond staat goed bekend bij landelijke organisaties en gemeentelijke overheden. Met de professionele aanpak is veel erkenning verkregen in de samenleving. Het is een voortdurende uitdaging om deze erkenning te blijven vertalen in verkrijging van voldoende middelen om het mooie werk voor de zwerfkatten, met name ook op langere termijn, voort te zetten en uit te dragen.

Functieomschrijving

  • Meebepalen en vaststellen van het door de directeur voorgestelde beleid
  • Een actieve rol spelen binnen het bestuur en zich bezig houden op het gebied van specifieke bestuurstaken die in nader overleg worden vastgesteld; bijvoorbeeld op het terrein van huisvesting c.q. nieuwbouw

Wat bieden wij?

Een bestuurdersrol in een goede doelen-organisatie die zich met grote inzet sterk maakt voor het welzijn van de zwerfkatten in de regio. Het bestuur draagt hieraan onder meer bij door het inzetten van kennis en ervaring.
Deelnemen aan het bestuur is een vrijwilligers-functie. Reiskosten kunnen worden vergoed.

Geïnteresseerd of wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar info@zwerfkattenrijnmond.nl

Favicon

Stichting Zwerfkatten Rijnmond zet zich in voor de zwerfkatten en houdt de populatie beheersbaar in het belang van het dierenwelzijn en de volksgezondheid. Er zijn circa 80 vrijwilligers en 6 parttime medewerkers die zich hiervoor inzetten. In samenwerking met de melders (bewoners en bedrijven) worden de zwerfkatten gevangen en in de opvang nagekeken, geneutraliseerd, ontwormd en ontvlooid, ingeënt en na enkele dagen herstel teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving. Kittens worden gesocialiseerd en net als tamme katten waarvan de eigenaar niet te achterhalen is, geplaatst als huiskat. De stichting is een zelfstandige organisatie en financiële middelen worden verkregen door bijdragen van donateurs, fondsen, sponsors en door diverse andere inkomsten. Meer over de werkwijze van de stichting bij Over Ons >