Wat is een zwerfkat?

Een zwerfkat is een kat die buitenshuis leeft zonder een aantoonbare eigenaar. Je vindt ze overal, in bewoond gebied of bij bedrijven. Een zwerfkat kan zowel een verdwaalde huiskat zijn, die al een tijd buiten leeft, als een in het wild geboren kat.

De ene zwerfkat is de andere niet…

Al leven zwerfkatten allemaal buitenshuis zonder een aantoonbare eigenaar, hun achtergrond kan sterk uiteenlopen. Dat verschil is vooral te merken aan hun gedrag en leefwijze. Je hebt aan de ene kant de zogenoemde verwilderde katten. Deze zijn in het wild geboren, zijn schuw en vermijden direct contact met mensen. Het andere deel wordt gevormd door weggelopen of verdwaalde huiskatten. Zij zoeken juist menselijk contact op, dat zijn ze immers gewend. Uiteindelijk zullen ook deze katten na verloop van tijd verwilderen.

Leefomgeving

Zwerfkatten zoeken vaak een omgeving in de buurt van mensen omdat ze daar genoeg voedsel en schuilplekken kunnen vinden. Dat kan overal zijn; in tuinen, parken of ander groen, op het platteland, in de steden, op bedrijventerreinen, bij kwekerijen of in het havengebied. Zolang er niet te veel zijn, beleeft men er vaak plezier aan. Er zijn in elke omgeving wel mensen die graag bereid zijn om zwerfkatten te verzorgen en aandacht te geven. De katten zijn erbij gebaat, maar als de poezen niet gesteriliseerd en de katers niet gecastreerd worden, kan de populatie zich snel uitbreiden. In een groep zwerfkatten kunnen vijf vruchtbare poezen in drie jaar tijd wel duizend nakomelingen krijgen. Als het aantal te groot wordt, is het voor de katten steeds moeilijker om in hun leefgebied aan voedsel voor zichzelf te komen en wordt de kans op ziektes groter. Bovendien kan er overlast ontstaan door krolse poezen en vechtende katers.

In hun waarde laten

Onze werkwijze om het aantal zwerfkatten beheersbaar te houden, betreft grotendeels de verwilderde katten. Zij worden onvruchtbaar gemaakt en omdat ze te schuw zijn voor een bestaan als huiskat, worden ze weer teruggebracht naar de vanglocatie. Zo laten we verwilderde katten in hun waarde, zij voelen zich hier vertrouwd en hebben deze plek als geschikt leefgebied bevonden. Ook de omgeving heeft baat bij terugplaatsing. De groep kan zich niet verder uitbreiden waardoor eventuele overlast zal afnemen. Als de katten niet terugkeren, zal hun plaats spoedig worden ingenomen door een andere populatie. Zwerfkatten weten haarfijn wat de beste plekken zijn om te overleven.
Jonge zwerfkatjes worden gesocialiseerd en ook de tamme katten gaan niet terug naar de vanglocatie. Verdwaalde of weggelopen huiskatten zijn meestal goed herkenbaar bij een vangactie. Vaak gaan ze al miauwen in de vervoersbox op weg naar de opvang. Als we de eigenaar niet kunnen achterhalen, worden de katten gesteriliseerd of gecastreerd en geplaatst. Zij zijn juist beter af met een huiselijk bestaan.

zwerfkat