Gevonden of vermist

Alle binnenkomende zwerfkatten worden gecontroleerd op een identificatiechip. Maar een tamme kat herkennen we vooral ook aan zijn gedrag. Dan is het meestal een verdwaalde of weggelopen huiskat en gaan we op zoek naar de eigenaar. Met regelmaat kunnen we (lang)vermiste huiskatten herenigen.

Weggelopen huiskatten

Als de kat een identificatiechip heeft, raadplegen we www.chipnummer.nl. Daar staan alle gegevens van de verschillende databanken geregistreerd. Dankzij de identificatiechip hebben we al veel weggelopen huiskatten kunnen herenigen met hun eigenaren.
Als de kat tam blijkt te zijn maar niet is gechipt, wordt de vermoedelijke huiskat aangemeld bij stichting Amivedi, waar wij nauw mee samenwerken. Amivedi is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor registratie van gevonden en vermiste huisdieren in Nederland. Ook katten die wel gechipt zijn, maar waarvan de eigenaar niet te achterhalen is door het ontbreken van de juiste contactgegevens, worden aangemeld. Als na enkele weken de eigenaar zich niet heeft gemeld, zoeken wij een nieuw thuis voor de kat in samenwerking met andere dierenopvangcentra.

Kat gevonden?

Bij een melding van een enkele zwerfkat, vragen wij de melder altijd of de betreffende kat tam is en zo ja, of de kat niet als vermist is opgegeven. Door eerst te kijken op vermist / gevonden sites, maar ook eventuele briefjes bij buurtwinkels, kan soms voorkomen worden dat een kat onnodig door ons wordt gevangen. Als de zoektocht niets oplevert, of als de kat dringend hulp nodig heeft, komen wij natuurlijk zo snel mogelijk in actie. Het is bekend dat weggelopen huiskatten grote afstanden kunnen afleggen, dus in de opvang wordt de kat uiteraard gecheckt op een identificatiechip en volgen we bovenvermelde procedure.

Uw kat vermist?

Is uw eigen kat ontsnapt, weggelopen en/of verdwaald? Dan is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Dat kan via de websites van Amivedi en mijndieriszoek.nl van de Dierenbescherming. De vermiste kat is direct aan te melden en met een uitgebreide zoekfunctie is te zien welke katten zijn gevonden. Verder staan er handige tips voor de zoektocht. Met internet is het bereik groot. Voor vermiste of gevonden katten wordt ook veel gebruik gemaakt van de sociale media (Facebook, Twitter etc.) en plaatselijke netwerken (o.a. Buurtlink, Nextdoor). Het kan nuttig zijn om uw kat op meerdere plekken aan te melden en die ook regelmatig te checken op gevonden katten. De belangrijkste websites vindt u bij links.

Identificatiechip

Bij de zoektocht naar een vermiste kat, is de identificatiechip een belangrijk hulpmiddel. Alle katten en kittens die via ons bij mensen thuis worden geplaatst, krijgen dan ook een chip en worden geregistreerd bij een databank. Onder het motto ‘Maak van uw huiskat geen zwerfkat’ raden wij iedereen aan om hun kat te laten chippen. Ook de katten die niet buiten komen, die kunnen een keer ontsnappen. Vergeet niet uw kat te (laten) registreren en bij verhuizing of een gewijzigd telefoonnummer uw gegevens aan te passen!

Meer informatie over de identificatiechip