ANBI gegevens

Stichting Zwerfkatten Rijnmond is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dat betekent dat wij geen belasting hoeven af te dragen over een schenking, (periodieke) gift, legaat of een erfenis. Voor u is het mogelijk om fiscaal voordelig te schenken.

Stichting Zwerfkatten Rijnmond

Fiscaal nummer:
NL812105163B01
Stichting Zwerfkatten Rijnmond is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Bezoekadres:
Anthonetta Kuijlstraat 81
3066 GS ROTTERDAM

BESTUURSSAMENSTELLING

Penningmeester: J.C.C. (Hans) van der Linden
Secretaris: R. (Ria) Timmerman
Bestuurslid: drs. L.J. (Leen) den Otter
Bestuurslid: mr. M.R.G (Marcel) Meijer
Bestuurslid: J.A.M. (Hans) Smeets

DOELSTELLING 

Stichting Zwerfkatten Rijnmond stelt zich ten doel:
– de zwerfkattenpopulatie in ons werkgebied beheersbaar houden, in het belang van de gezondheid van mensen en dieren,
– het welzijn van zwerfkatten bevorderen.

Naast het uitvoeren van vangacties, waarbij de katten behandeld worden volgens de TNRC-methode (Trap, Neuter, Return, Care) en kittens zoveel mogelijk gesocialiseerd en geplaatst worden, geven wij voorlichting en begeleiding. Dat is belangrijk om het welzijn van zwerfkatten in woon- en werkbuurten te verbeteren en tegelijk overlast voor mensen te voorkomen.
In 2021 verwachten wij circa 1000 zwerfkatten en 400 kittens op te vangen.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Uitgaven
Voor 2021 is begroot dat wij ruim EUR 350.000 zullen uitgeven.

Inkomsten
Wij verkrijgen onze inkomsten middels giften, donaties van onze donateurs en door sponsoring. Ook doen wij een beroep op schenkingen van fondsen en dierenwelzijnsorganisaties zoals de Dierenbescherming en ontvangen tevens een bijdrage van de gemeente Rotterdam. Daarnaast vragen wij bij plaatsing van katten en kittens een bijdrage in de kosten voor de verzorging, parasitaire behandeling, vaccinatie, neutralisatie en identificatiechip.

Beloningsbeleid
De bestuurders en overige vrijwilligers werken onbetaald. Er is een regeling voor een reiskostenvergoeding. Voor de directie en coördinatie zijn 6 parttime medewerkers in dienst (4,2 fte). Wij hanteren een gematigd beloningsbeleid conform een non-profit organisatie.

JAARREKENINGEN EN -VERSLAGEN

Jaarrekening 2013 >
Jaarrekening 2014 >
Jaarrekening 2015 >
Jaarrekening 2016 >
Jaarrekening 2017 >
Jaarrekening 2018 >
Jaarrekening 2019 >
Jaarrekening 2020 >

Jaarverslag van 2015 in woord en beeld >
Alle cijfers, feiten en actuele gebeurtenissen van 2015
Jaarverslag van 2016 in woord en beeld >
Alle cijfers, feiten en actuele gebeurtenissen van 2016
Jaarverslag van 2017 in woord en beeld >
Alle cijfers, feiten en actuele gebeurtenissen van 2017
Jaarverslag van 2018 in woord en beeld >
Alle cijfers, feiten en actuele gebeurtenissen van 2018
Jaarverslag van 2019 in woord en beeld >
Alle cijfers, feiten en actuele gebeurtenissen van 2019
Jaarverslag van 2020 in woord en beeld >
Alle cijfers, feiten en actuele gebeurtenissen van 2020

contact

*

Donateur worden?
Lees verder >